ACTIVITAT 1:

ESTUDIS DE MOBILITAT 

 

Durant febrer 2017, el Departament de Mobiltat i Infraestructures, del Ajuntament de Barcelona, com ens promotor i gestor del projecte INMAB, va llançar el procés de contractació per a:

  • la realització d’aforaments.
  • enquestes a vehicles sobre mobilitat.
  • l’actualització de la matriu origen/destinació.
  • el calibratge del model de trànsit.
  • l’anàlisi del trànsit actual de les Rondes de Barcelona.

L’objecte del treball esmentat va ser fer un anàlisi integral del trànsit i la mobilitat, en situació actual de funcionament de les Rondes,  a partir dels indicadors de trànsit mesurats, amb el model de trànsit i el treball de camp realitzat basat en enquestes. El treball es va encomanar a l’empresa MCrit.


Addicionalment a la tasca anterior, es va comprovar la necessitat de millorar la qualitat de les dades, especialment els que es refereixen al traficar passant, que utilitzen les Rondes per viatges amb origen-destinació molt allunyats de la seva àrea d'influència. Per a això es va analitzar la mobilitat de les Rondes mitjançant dades provinents de dispositius mòbils, GPS i vehicles flotants. L'empresa encarregada d’aquest anàlisi va ser Kineo.