ACTIVITAT 2:

ESTUDIS STI 

 

A partir de les dades de mobilitat obtingudes a Barcelona i la seva àrea metropolitana, identificades en les activitats anteriors, tenint en compte les necessitats i les perspectives de futur, s'haurien de desplegar una gestió intel·ligent del trànsit que permeti:

  • La millora de la seguretat dels usuaris de les carreteres.
  • Millora de la mobilitat, mètodes d'exploració i estratègies de gestió per augmentar la seva eficiència.
  • Limitar l'impacte ambiental mitjançant una millor gestió del trànsit.
  • Promoure la innovació i fomentar la innovació tecnològica a través del programa ITS, adaptant-se a la tecnologia avançada.
  • Promoure la connectivitat entre vehicles, infraestructures i dispositius mòbils.

La convocatòria del contracte d'estudi ITS es va iniciar a principis de 2018 i es va adjudicar a l'empresa IDOM. Finalitza al desembre de 2018.

En aquest moment, a la fase 1, es completen les "Característiques del medi ambient i els sistemes existents".

Fase 2: Benchmarking, consisteix en la caracterització de les experiències dels països, que són aplicables a les Rondes.

La fase 3 determinarà una llista d'accions i sistemes que s'haurien de considerar per la seva implementació.