Jornada d´ ITS sobre les Rondes 

Dijous, 15 de Novembre de 2018

"Millora de la Mobilitat dins l´ambit de les Rondes de Barcelona" 

 

Una taula debat que se celebrarà de 10h a 14h a la Sala Barcelona de la seu de la Gerència de Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona (Av. Diagonal, 240).

 

PRESENTACIÓ:

Dins el marc del projecte INMAB (Interconnection of networks, port, airport and optimal traffic management in the Metropolitan Area of Barcelona) s’està desenvolupant un estudi per  tal de avaluar l’impacte de la implantació de noves estratègies de gestió intel·ligent de trànsit (ITS) sobre la mobilitat a les Rondes de Barcelona i com l’evolució d’aquestes cap a les tecnologies col·laboratives (c-ITS) permetran oferir resposta als nous reptes com el vehicle connectat i autònom.

Es realitzaran dos sessions plenàries:

  • Estratègies ITS aplicables a l’àmbit de les Rondes de Barcelona per a la millora de la Mobilitat.
  • Innovació tecnològica i futur de la mobilitat a l’espai de les Rondes de Barcelona.